Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

API’et bruger sikkerhedsprotokollen OIO IDWS REST som sikkerhedslag. Dette er beskrevet hos digitaliseringsstyrelsen: https://digitaliser.dk/resource/416476

Den tilsluttede part skal selv implementere OIO IDWS REST-sikkerhedsprotokollen i eget system.


MedCom skal have den offentlige del af et certifikat, hvorefter adgang vil blive givet baseret på dette certifikat.

Når adgangen er oprettet, kan man benytte API’et.

Certifikatet kan være f.eks. Self-Signed, SSL eller FOCES


API Adresser

Driftsystem:

Testsystem:


API Dokumentation

Driftsystem:

Testsystem:  • No labels