Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

API’et bruger sikkerhedsprotokollen OIO IDWS REST som sikkerhedslag. Dette er beskrevet hos digitaliseringsstyrelsen: https://digitaliser.dk/resource/416476

Den tilsluttede part skal selv implementere OIO IDWS REST-sikkerhedsprotokollen i eget system.


MedCom skal have den offentlige del af et certifikat, hvorefter adgang vil blive givet baseret på dette certifikat.

Når adgangen er oprettet, kan man benytte API’et.

Certifikatet kan være f.eks. Self-Signed, SSL eller FOCES


API Adresser

Driftsystem:

Testsystem: