Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Mødeoversigten opdaterer automatisk indholdet hvert 15. sekund.

Et lille ikon dukker op, når Når der er aktive deltagere i mødet Image RemovedImage Removedvil dette vises med et antal af deltagere på mødet.

Image Added