Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ønsker du at ændre disse informationer, skal du kontakte din organisations administrator for dette system.


Fast slut tid eller interval

Du har mulighed for at vælge om du vil køre med en fast slut tid på alle møder eller om du vil køre med et dynamisk interval for nye møder.

Tidpunktet kan som altid sættes manuelt ved oprettelsen af mødet. Dette gælder dog ikke straksmøder.


Fast slut tid for nye møder

Du kan vælge at sætte et fast slut tidspunkt senere på dagen.
F.eks. hvis du gerne vil have dine møder til at løbe fra oprettelses tidspunktet til kl. 17, så sæt værdien i feltet nedenfor til 17:00


Interval mellem start og slut tid

Som standard sættes sluttiden til 1 time efter starttiden. Ønskes et andet interval, f.eks. 3 timer, kan dette indtastes i feltet nedenfor. 1 = en time, 3 = tre timer osv.

...