Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Mødeoversigten opdaterer automatisk indholdet hvert 15. sekund.

Når der er aktive deltagere i mødet vil dette vises med et antal af deltagere på mødet.

Image Added


Besked til deltagere

Teksten i "Besked til deltager" er baseret på de beskedskabeloner, som du opretter på siden "Mine besked-skabeloner".

...