Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Der er mulighed for at afholde engangsmøder via SMS direkte fra VDX Booking.

Image Modified

Der kan afholdes 2 typer SMS videomøder:

...

Ved klik på en af videotyperne bliver man mødt af en popup, hvor værten skal indtaste gæstens mobilnummer. Ved klik på ’Send SMS’ sendes SMS til gæsten - og videomødet starter på værtens computer.

Image Modified


Envejs-video

...

  • Luk møde: Afslutter videomødet og vender tilbage til start
  • Maksimer vindue: Åbner et nyt vindue, som kan flyttes rundt eller maksimeres
  • Del indhold: Giver mulighed for at dele indhold med gæsten f.eks. skærm eller dokumenter

Image Modified


Tovejs-video

...

Yderligere har brugerfladen også en ’selvvisning’ i øverste venstre hjørne.

Image Modified


Fælles for envejs- og tovejs-video

...